برچسب: گوسفند

دام

استارتر بره

بره هایی که تازه از شیر گرفته میشوند باید از استارتر بره استفاده کنند. استاتر بره باید از نظر انرژی و ویتامین و پروتئین نسبتا

ادامه مطلب »