سوپر استارتر ویژه

ثبت درخواست

این محصول یکی از تولیدات ویژه این کارخانه می باشد که با داشتن نواع محرکهای رشد یک از بهترین محصولات برای افزایش وزن جوجه یک روزه میباشد که پس از تحقیقات عملی در بسیاری از مرغداریها به بهترین فرمول برای ساخت دست یافته ایم